/ Хитан третман /
Изузетак квалитета Руковање стандардном књигом
Ова стандардна књига треба да помогне купцима да брже и боље решавају проблеме и решавају их када пронађу проблеме са буђи или производом након што приме
калуп или финални производ, како би се избегли губици за купце и избегао утицај. производње купаца за ту сврху.