/ Избор материјала /
50000 +
Случај успеха
20 +
Године пројектног искуства
5 um
Прецизност детекције
2 um
Прецизност способности обраде
Наши типови калупа су веома богати, не само постојећи појединачни калупи, напредак, итд., већ се и различити типови могу прилагодити према потребама купаца.