/ Производ и услуга /
50000 +
Случај успеха
20 +
Године пројектног искуства
5 um
Прецизност детекције
2 um
Прецизност способности обраде